אוכל הוא דרך להביע אהבה.
אוכל מחבר בין אנשים ויוצר שמחה, תשוקה, מקור לנחמה.

ההרשמה שלכם תאפשר לי לחבר אתכם לכל אלה ולשתף באהבות, במתכונים ובסיפורים מהחיים

*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* שדה חובה
 
בהרשמתי אני מאשר לחיים כהן ו/או לעסקיו לרבות "מבשלים" והמסעדות "יפו תל אביב" (ח.כ. בע"מ), "דיקסי גריל בר בע"מ", "פילדלפיה", ולחברת קליק טו איט בע"מ (להלן: השולחים) לשלוח אלי באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרון אסמס ו/או כל אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעת השולחים ו/או מי מהם, מעת לעת דבר פרסומת כהגדרתו בחוק. המשלוח יכול להתבצע ע"י קליק טו איט ו/או באמצעות מפיצים אחרים. ידוע לי כי אוכל להסיר את עצמי מכל אחת מרשימות ההפצה בכל עת שאבחר לעשות זאת.
 
 

חיים כהן